باز این چه شورش است که در خلق عالم است
درباره من :: بـےלּشـ ــ ـاטּ

بـےלּشـ ــ ـاטּ

ـهـمـیـشـهـ ـبــهــ ــ ــ ـانـهـ اے ـهـسـتـــ . . .

بـےלּشـ ــ ـاטּ

ـهـمـیـشـهـ ـبــهــ ــ ــ ـانـهـ اے ـهـسـتـــ . . .

بـےלּشـ ــ ـاטּ

آدمـے ڪـهـ منتظــر استــ...

هیچــ نشـاטּـهـ ے خاصے نـدارد

نهـ . . .

هیچــ نشـاטּـهـ اے نـدارد

فقــط با هر صــدا بر مے گـــردد

پیام های کوتاه
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات
لوگو

خـــنده ی حـــلال :)

نجـــــوا

الله

ـمنـ ـتمنـا ـکردمـ ...
ـکهـ ـببینمـ رویتـ ...
ـو ـتو گفتیـ ـهرگز..
ـسخنیـ ـحقـ ـو ـدرشتـ ...
ـو ـمرا ـغصهـ اینـ ـهرگز ـکشتـ ...
ـمنـ ـندانمـ ـکهـ ـکیـ امـ
ـمنـ ـندانمـ ـکهـ ـچیـ امـ
ـمنـ ـفقطـ ـمیدانمـ
ـکهـ ـتوییـ ـشاهـ ـبیتـ ـغزلـ زندگیـ امـ ...

ـروزـها ـفکـر ـمنـ ـاـینستـ و ـهمهـ ـشبـ ـسخنمـ

ـکــهـ ـچــرا ـغافـلــ ـاز ـاـحــوالـــ ـدلـ ـخویشتنــمـ